The Small World Trip

The Small World Trip to wyprawa, która odbędzie się w 2022 roku. Dla tej wyprawy został stworzony pełny branding.